Kasutusleping

Minu sõbrad, meie saidi külastaja, kasutavad teie saiti, sirvivad ja tsiteerivad seda, nõustute ka privaatsuseeskirjade ja kasutustingimustega. Te ei tohi neid tingimusi rikkuda ja see põhineb järgmisel:
1- Teil on õigus kommenteerida kõiki meie veebisaidi postitusi, mil määral on teil õigus kasutada vetoõigust ükskõik millise astronoomi suhtes, kuid teil pole õigust solvata ega avaldada mingeid usulisi ega parteilisi kommentaare, olgu need siis poliitilised või usulised, ja seetõttu meie sait ei kuulu Mis tahes peo jaoks.
Samuti pole teil õigust kommentaaridesse väliseid linke lisada, välja arvatud meie saidi operaatorite nõusolekul.
2 – Autoparkide saidid välistame igasuguse vastutuse reklaamide eest, mis rikuvad teie kuuluvust, ja see reklaam on meie veebisaidil saadaval, kuna meid ei seostata ühegi reklaamiga, seega saan sellest kasu koostöös mõne ettevõtte ja mõne reklaamijaga.